Español   Català   

Adults

A continuació enumeram les àrees d´actuació més freqüents en l´àmbit dels adults:

Trastorns d´ansietat

 • Agorafòbia
 • Crisis d´angoixa
 • Fòbies
 • Trastorn d´angoixa
 • Trastorn d´ansietat generalitzada
 • Trastorn obsessiu-compulsiu
 • Trastorn per estrès post-traumàtic

Trastorns de l´estat d´ànim

 • Distimia
 • Dol
 • Trastorn bipolar
 • Trastorn depressiu

Trastorns somatomorfos

 • Hipocondria
 • Trastorn de conversió
 • Trastorn de somatització
 • Trastorn dismòrfic corporal
 • Trastorn per dolor
 • Trastorn somatomorf indiferenciat

Trastorns relacionats amb substàncies

 • Abús i dependència de l´alcohol
 • Abús i dependència d´al·lucinògens
 • Abús i dependència de cannabis
 • Abús i dependència de cocaïna
 • Abús i dependència de nicotina
 • Abús i dependència de sedants, ansiolítics,...

Trastons del control d´impulsos

 • Addiccions: videojocs, internet, mòbil, compres,...
 • Cleptomania
 • Ludopatia
 • Piromania
 • Tricotil·lomania

Trastorns de la conducta alimentària

 • Alteracions de la fam
 • Anorèxia nerviosa
 • Bulímia nerviosa
 • Obesitat

Trastorns de la imatge corporal

 • Complexes
 • Vigorèxia

Trastorns de la són

 • Apnea
 • Bruxisme
 • Despertar precoç
 • Hipersòmnia
 • Insomni
 • Malsons
 • Somnambulisme

Trastorns sexuals i de la identitat sexual

 • Trastorn del desig sexual
 • Trastorn de l´excitació sexual
 • Trastorn de la identitat sexual
 • Trastorn orgàstic
 • Trastorn sexual degut a una malaltia mèdica
 • Trastorn sexual per dolor
 • Parafílies

Trastorn de la personalitat

 • Trastorn antisocial
 • Trastorn esquizoide
 • Trastorn esquizotímic
 • Trastorn histriònic
 • Trastorn límit
 • Trastorn paranoide
 • Trastorn per dependència
 • Trastorn per evitació

Delirium, demència i trastorns amnèsics

 • Delirium
 • Demència
  • Deguda a la malaltia de l´Alzheimer
  • Deguda a traumatisme cranial
  • Deguda a la malaltia de Parkinson
  • Deguda a la malaltia de Huntington
  • Deguda a la malaltia de Dic
  • Deguda a la malaltia de Creutzfeldt-Jakob
 • Vascular
 • Trastorns amnèsics
  • Deguts a una malaltia mèdica
  • Induïts per substàncies

Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics

 • Esquizofrènia
 • Trastorn esquizoafectiu
 • Trastorn esquizofreniforme
 • Trastorn delirant
 • Trastorn psicòtic breu
 • Trastorn psicòtic compartit
 • Trastorn psicòtic degut a una malaltia mèdica
 • Trastorn psicòtic induït per substàncies

Trastornos disociativos

 • Amnèsia dissociaria
 • Fuga dissociaria
 • Trastorn de despersonalització
 • Trastorn d´identitat disociativa/li>

Trastorns facticis

Trastorns adaptatius

Altres problemes a tractar:

 • Capacitat intel·lectual límit
 • Comportament anti-social de l´adult
 • Dèficit d´habilitats socials
 • Deteriorament cognoscitiu relacionat amb l´edat
 • Problemes laborals

Altres serveis:

 • Actuacions orals en judicis
 • Informes pericials
 • Informes de diagnòstic clínic
 • Informes d´orientació professional
 • Selecció de personal
 • Avaluacions col•lectives per empreses
icono ejemplo de adulto

T'AGOBIA LA FEINA O NO TENIR-NE?

Podem ajudar-te a sentir-te millor i a afrontar amb més energia el dia a dia. Per a més informació, contacta amb nosaltres.

AFRONTAR LA MORT D'UN ÉSSER ESTIMAT

Curs breu sobre el dol, les seves causes y l'aprenentatge de tècniques per ajudar-nos a avançar. Per a més informació, contacta amb nosaltres.

L'AUTOESTIMA: CÓM ÉS I CÓM MILLORAR-LA?

Curs destinat a estudiants, profesionals i a tot aquell que vulgui millorar la seva autoestima. Per a més informació, contacta amb nosaltres.

CÓM REDUÏR L'ANSIETAT

Aquesta és la teva oportunitat per aprendre a combatre l'ansietat. Per a més informació, contacta amb nosaltres.

C/ Aragón, 36 - Entresuelo D - 07006 Palma de Mallorca        
Tel. 871 962 606 - E-mail: info@huertasribas.com
image-505920-logo_uib.gif