Español   Català   

El treball dels psicòlegs consisteix, entre altres tasques, en ensenyar als pacients tècniques o estratègies psicològiques per a que puguin resoldre els problemes tots sols. D´aquesta manera, la tasca és tant terapèutica com docent.

L´equip que formam aquest Institut volem oferir el nostre coneixement teòric i pràctic mitjançant cursos, seminaris, conferències, tallers i/o xerrades a diferents sectors de la població amb la finalitat d´ajudar en allò que es necessiti.

Entre els diferents cursos que ofertam destaquen:

 1. Escoles de pares per a escoles o escoles bressol: ensenyam tècniques i estratègies psicològiques bàsiques per a solventar els problemes familiars que apareixen en el dia a dia.
 2. Cursos de millora de les habilitats socials: ensenyam a interactuar adequadament amb els altres, a poder xerrar en públic, a lligar, a poder expressar allò que sentim, etc.
 3. Grups d´autoajuda: fomentam els recursos amb els que cada persona compta per a que els pugui aplicar en el seu funcionament quotidià.
 4. Xerrades i/o tallers per a empreses i organismes públics i privats:
  • dinàmiques en grup per a departaments d´empresa
  • habilitats de comunicació amb clients
  • estratègies de solució de problemes
  • afrontament psicològic de malalties degeneratives
 5. Cursos relacionats amb la salut mental: cursos destinats a professionals i estudiants amb els quals volem donar nocions a nivell de conceptes, avaluació i tractament psicològic de distints trastorns mentals.

Si desitja obtenir informació més detallada, desitja que organitzem qualque curs segons les seves necessitats o té qualque suggeriment, per favor, contacti amb nosaltres mitjançant la nostra adreça de correu electrònic info@huertasribas.com o telefonant al teléfono 871 962 606

icono alumno con diploma

C/ Aragón, 36 - Entresuelo D - 07006 Palma de Mallorca        
Tel. 871 962 606 - E-mail: info@huertasribas.com
image-505920-logo_uib.gif