El treball dels psicòlegs consisteix, entre altres tasques, en ensenyar als pacients tècniques o estratègies psicològiques per a que puguin resoldre els problemes tots sols. D´aquesta manera, la tasca és tant terapèutica com docent.
 
L´equip que formam aquest Institut volem oferir el nostre coneixement teòric i pràctic mitjançant cursos, seminaris, conferències, tallers i/o xerrades a diferents sectors de la població amb la finalitat d´ajudar en allò que es necessiti.
 
Entre els diferents cursos que ofertam destaquen:
 
Escoles de pares per a escoles o escoles bressol: ensenyam tècniques i estratègies psicològiques bàsiques per a solventar els problemes familiars que apareixen en el dia a dia.

Cursos de millora de les habilitats socials: ensenyam a interactuar adequadament amb els altres, a poder xerrar en públic, a lligar, a poder expressar allò que sentim, etc.
Grups d´autoajuda: fomentam els recursos amb els que cada persona compta per a que els pugui aplicar en el seu funcionament quotidià.
Xerrades i/o tallers per a empreses i organismes públics i privats:
dinàmiques en grup per a departaments d´empresa
habilitats de comunicació amb clients
estratègies de solució de problemes
afrontament psicològic de malalties degeneratives
Cursos relacionats amb la salut mental: cursos destinats a professionals i estudiants amb els quals volem donar nocions a nivell de conceptes, avaluació i tractament psicològic de distints trastorns mentals.
 
Si desitja obtenir informació més detallada, desitja que organitzem qualque curs segons les seves necessitats o té qualque suggeriment, per favor, contacti amb nosaltres mitjançant la nostra adreça de correu electrònic info@huertasribas.com o telefonant al teléfono 871 962 606