Español   Català   

Preguntes freqüents

En quant a la Psicologia...

Què es un psicòleg- terapeuta?

Els psicòlegs- terapeutes són professionals de la salut mental que ajuden a les persones a resoldre problemes. Aquests poden ser cognitius, emocionals i/o conductuals.
El nostre objectiu és promoure el benestar dels nostres pacients.

Quan he d´anar a teràpia?

Les persones hem de demanar ajuda professional quan no ens trobam bé, quan no entenem què ens passa i quan, encara sabent-ho, no sabem com resoldre-ho.

En què consisteix una teràpia psicològica?


Una teràpia psicològica pot ser individual, en grup, de parella o familiar. Pot ser realitzada completament en el despatx o algunes sessions pràctiques poden dur-se a terme fora d´ell. Cada sessió dura uns 60 minuts.
En l´Institut de Psicologia Huertas-Ribas estructuram la teràpia en 4 fases:

 • Avaluació:
  • Consisteix en esbrinar quin és el problema del pacient, el seu origen i el seu manteniment. Es duu a terme mitjançant la realització d´una entrevista semi-estructurada i mitjançant la complimentació de qüestionaris o tests en el cas que aquests siguin necessaris.
  • La duració mitja d´una avaluació psicològica és de 2-3 sessions.
 • Devolució de la informació:
  • És una sessió teòrica en la qual explicam al nostre pacient quin és el seu problema (diagnòstic), en què consisteix i per què dura en el temps. A continuació descrivim el pla terapèutic i consensuam els objectius a aconseguir en la teràpia.
  • Consideram que aquesta sessió és imprescindible ja que les persones hem de saber què ens passa i el perquè per tal d´adequar-se correctament al tractament.
 • Teràpia:
  • A Huertas-Ribas dotam als nostres pacients de les estratègies psicològiques necessàries per a que siguin capaços de resoldre els problemes per si mateixos. Pacient i terapeuta treballam junts durant les sessions. Per tant, aquestes són pràctiques. El pacient ha d´interioritzar les tècniques que necessita per poder enfrentar-se tot sol a les seves dificultats i aconseguir que aquestes desapareguin i obtengui el benestar emocional.
 • Seguiment:
  • És necessari comprovar com els objectius terapèutics es mantenen una vegada acabada la fase de teràpia. D´aquesta manera, es prevenen les recaigudes.

Cada quant he d´anar a consulta?

Les fases d´avaluació i devolució d´informació poden realitzar-se de forma continua, emperò, en la fase de teràpia s´han d´espaiar les sessions a, al manco, 8 dies perquè el pacient ha de treballar a casa allò que s´ha explicat a la consulta. Si la freqüència de les sessions fos major, s´encavalcarien les sessions.

El seguiment es realitza al mes d´haver acabat la fase terapèutica. De vegades basta amb que aquesta sigui per telèfon.

Quant dura una teràpia?

La duració d´una teràpia psicològica varia segons la problemàtica del pacient i del grau de compromís i implicació que tengui amb la teràpia. Una vegada realitzada l´avaluació psicològica, els terapeutes sí podem estimar la durada del tractament.

El nostre objectiu és produir el màxim de millores en el menor temps possible evitant així la dependència pacient- terapeuta.

Quina metodologia apliquen?

Aplicam metodologia cognitiva-conductual, és a dir, metodologia científica basada en mètode empíric. Totes les tècniques i estratègies psicològiques que podem aplicar en la teràpia estan contrastades rigorosament.

Sempre que sigui necessari, li donarem per escrit tota la informació que li expliquem i que vostè necessiti saber en quant al seu problema.

Me curaré?

Hi ha problemes psicològics que remeten en la seva totalitat i d´altres en els quals l´objectiu terapèutic és disminuir la intensitat, freqüència i durada del malestar.

Lo principal és que les persones sapiguem què ens passa, per què ens passa i tenguem recursos i estratègies per afrontar els problemes i el malestar de manera autònoma

He de prendre sempre medicació?

No, només en algunes ocasions aquesta és útil i aconsellable. D´altra banda, davant certs trastorns psicològics la medicació és imprescindible.

A Huertas-Ribas contam amb un equip de metges psiquiatres que administrarien, revisarien i retirarien la medicació en el moment precís en aquells casos en què la medicació pogués suposar un avanç significatiu en el tractament, que s´hauria acordat prèviament amb el pacient.

És confidencial?

Sí, una de les obligacions de l´exercici professional és la confidencialitat de la relació entre pacient i terapeuta.

En quant a la Psiquiatria...

Què és un psiquiatra?

La Psiquiatria (del grec psiqué –alma- i iatréia –curació-) és la branca de la Medicina que s´especialitza en la prevenció, avaluació, diagnòstic, tractament i rehabilitació dels trastorns mentals.

El seu objectiu és alleujar el sofriment mental associat amb els trastorns de la salut mental.

És la formació mèdica allò que diferencia a un psiquiatra d´un psicòleg. El psiquiatra ha de ser capaç de detectar condicions mèdiques que puguin estar afectant, de vegades de manera molt important, el funcionament psíquic d´un individu.

Què és un tractament psiquiàtric?

La Psiquiatria sol adoptar un model mèdic per afrontar els trastorns mentals, però normalment considera tant els factors biològics com psicològics, socio/culturals i antropològics. El tractament moltes vegades inclou la presa de psicofàrmacs, però també la utilització de teràpia psicològica, que pot ser feta pel metge si aquest té la formació adequada.

Quan he de demanar ajuda psiquiàtrica?

El tractament psiquiàtric és útil en estats continus d´ansietat, depressió, alteracions del comportament,... que provoquin malestar en el pacient o a les persones del seu entorn, i afectin diferents àrees de la seva vida (laboral, familiar, relacions, etc).

En cas que el psiquiatra consideri que no és necessària la seva intervenció, una vegada realitzat el diagnòstic, es derivarà a Psicologia per tal d´abordar el problema des d´un punt exclusivament psicoterapèutic.

Els tractaments farmacològics psiquiàtrics “enganxen”?

Quan es proposa l´ús de medicació és fonamental que el pacient entengui bé el tractament i compleixi la forma d´administració pactada amb el metge. Xerram de la manera d´iniciar la presa de les pastilles, de les dosis pautades i de la forma de retirada del fàrmac en un moment donat. Si es realitzen aquestes passes de manera adequada, no hi ha cap risc de dependència.

Són sempre necessàries les pastilles?

No sempre són necessàries les pastilles. De vegades és suficient amb un altre tipus d´estratègia. Però hi ha casos en què és una part fonamental del tractament i altres en què millora els símptomes i fa que la resta d´intervencions siguin més efectives.

Amb quina freqüència he d´anar a la consulta del metge?

La freqüència de les sessions varia en funció del tipus de malaltia i la gravetat de la mateixa. Després de la primera visita, en la qual es sol començar el tractament farmacològic, si és necessari, es proposa una revisió en un període que oscil•la entre les dues setmanes i el mes. L´evolució marcarà la freqüència de visites posteriors.
preguntas-frecuentes-huertas-ribas-instituto-psicologia

C/ Aragón, 36 - Entresuelo D - 07006 Palma de Mallorca        
Tel. 871 962 606 - E-mail: info@huertasribas.com
image-505920-logo_uib.gif