Adults

A continuació enumeram les àrees d´actuació més freqüents en l´àmbit dels adults:

Trastorns d´ansietat

 • Agorafòbia
 • Crisis d´angoixa
 • Fòbies
 • Trastorn d´angoixa
 • Trastorn d´ansietat generalitzada
 • Trastorn obsessiu-compulsiu
 • Trastorn per estrès post-traumàtic


Trastorns de l´estat d´ànim

 • Distimia
 • Dol
 • Trastorn bipolar
 • Trastorn depressiu

Trastorns somatomorfos

 • Hipocondria
 • Trastorn de conversió
 • Trastorn de somatització
 • Trastorn dismòrfic corporal
 • Trastorn per dolor
 • Trastorn somatomorf indiferenciat

Trastorns relacionats amb substàncies

 • Abús i dependència de l´alcohol
 • Abús i dependència d´al·lucinògens
 • Abús i dependència de cannabis
 • Abús i dependència de cocaïna
 • Abús i dependència de nicotina
 • Abús i dependència de sedants, ansiolítics,...


Trastons del control d´impulsos

 • Addiccions: videojocs, internet, mòbil, compres,...
 • Cleptomania
 • Ludopatia
 • Piromania
 • Tricotil·lomania


Trastorns de la conducta alimentària

 • Alteracions de la fam
 • Anorèxia nerviosa
 • Bulímia nerviosa
 • Obesitat


Trastorns de la imatge corporal

 • Complexes
 • Vigorèxia


Trastorns de la són

 • Apnea
 • Bruxisme
 • Despertar precoç
 • Hipersòmnia
 • Insomni
 • Malsons
 • Somnambulisme

Trastorns sexuals i de la identitat sexual

 • Trastorn del desig sexual
 • Trastorn de l´excitació sexual
 • Trastorn de la identitat sexual
 • Trastorn orgàstic
 • Trastorn sexual degut a una malaltia mèdica
 • Trastorn sexual per dolor
 • Parafílies


Trastorn de la personalitat

 • Trastorn antisocial
 • Trastorn esquizoide
 • Trastorn esquizotímic
 • Trastorn histriònic
 • Trastorn límit
 • Trastorn paranoide
 • Trastorn per dependència
 • Trastorn per evitació


Delirium, demència i trastorns amnèsics

 • Delirium
 • DemènciaDeguda a la malaltia de l´Alzheimer
  Deguda a traumatisme cranial
  Deguda a la malaltia de Parkinson
  Deguda a la malaltia de Huntington
  Deguda a la malaltia de Dic
  Deguda a la malaltia de Creutzfeldt-Jakob
 • Vascular
 • Trastorns amnèsics
 • Deguts a una malaltia mèdica
  Induïts per substàncies


Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics

 • Esquizofrènia
 • Trastorn esquizoafectiu
 • Trastorn esquizofreniforme
 • Trastorn delirant
 • Trastorn psicòtic breu
 • Trastorn psicòtic compartit
 • Trastorn psicòtic degut a una malaltia mèdica
 • Trastorn psicòtic induït per substàncies


Trastornos disociativos

 • Amnèsia dissociaria
 • Fuga dissociaria
 • Trastorn de despersonalització
 • Trastorn d´identitat disociativa/li>


Trastorns facticis


Trastorns adaptatius


Altres problemes a tractar:

 • Capacitat intel·lectual límit
 • Comportament anti-social de l´adult
 • Dèficit d´habilitats socials
 • Deteriorament cognoscitiu relacionat amb l´edat
 • Problemes laborals


Altres serveis:

 • Actuacions orals en judicis
 • Informes pericials
 • Informes de diagnòstic clínic
 • Informes d´orientació professional
 • Selecció de personal
 • Avaluacions col•lectives per empreses