Infància

Les àrees d´actuació més freqüents en l´àmbit de la infància / adolescència són les següents​

Trastorns d´ansietat

 • Ansietat per separació
 • Fòbies
 • Gelosia
 • Pors 

Trastorns de l´estat d´ànim

 • Depressió
 • Dol

Trastorn del comportament

 • Conductes agressives
 • Conductes impulsives
 • Timidesa i/o aïllament social

Trastorn per dèficit d´atenció i comportament pertorbador

 • Inatenció
 • Trastorn disocial
 • Trastorn negativista desafiant
 • Trastorn per dèficit d´atenció amb hiperactivitat

Trastorns de la son

 • Bruxisme
 • Insomni
 • Malsons
 • Somnambulisme
 • Pors nocturnes


Trastorn de l´eliminació

 • Encopresi
 • Enuresi


Retard mental

 • Lleu
 • Moderat
 • Greu
 • Profund
 • De gravetat no especificada


Trastorns de l´aprenentatge

 • Fracàs escolar
 • Trastorn de l´expressió escrita
 • Trastorn de la lectura
 • Trastorn del càlcul


Trastorns de la comunicació

 • Quequeig
 • Trastorn fonològic
 • Trastorn del llenguatge expressiu
 • Trastorn mixt del llenguatge receptiu- expressiu


Trastornos de tics 

 • Trastorn de la Tourette
 • Trastorn de tics motors i vocals crònics
 • Trastorn de tics transitoris


Trastorns de les habilitats motores

 • Trastorn del desenvolupament de la coordinació

 

Trastorns de la conducta alimentària

 • Alteracions de la fam
 • Anorèxia nerviosa
 • Bulímia nerviosa
 • Obesitat
 • Pica
 • Resistència a ingerir aliments
 • Trastorn de la ruminació


Trastorns de la imatge corporal

 • Complexes
 • Vigorèxia

Problemes relacionats amb l´ús de substàncies

 • Abús i dependència de l´alcohol
 • Abús i dependència de cocaïna, haixix, pastilles
 • Abús i dependència del tabac


Dificultats en el control d´impulsos

 • Addicció al mòbil, internet, compres,...
 • Cleptomania
 • Ludopatia

Altres àrees d´actuació:

 • Assessorament per a pares davant els problemes amb els seus fills
 • Dèficit en habilitats socials
 • Informes clínics
 • Informes pericials
 • Tècniques d´estudi